Làm việc trong nhà nước Việt Nam có lương tối thiểu không?

làm việc trong nhà nước Việt Nam có lương tối thiểu không, làm việc trong nhà nước Việt Nam có lương tối thiểu , lương tối thiểu khi làm việc trong nhà nước Việt Nam , lương tối thiểu nhà nước Việt Nam ,

Tại Việt Nam, đối với người lao động làm việc trong nhà nước, tức cán bộ, công chức, viên chức thì liệu họ có lương tối thiểu như người lao động làm việc trong khu vực tư nhân hay không? Tại Việt Nam, quy định về lương tối thiểu vùng chỉ được áp dụng cho…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat