Quy định về việc xử phạt hành vi trốn thuế tại Việt Nam

quy định về việc xử phạt hành vi trốn thuế tại Việt Nam, quy định về việc xử phạt hành vi trốn thuế , xử phạt hành vi trốn thuế tại Việt Nam, hành vi trốn thuế tại Việt Nam,

Hành vi trốn thuế tại Việt Nam là một trong các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi trốn thuế sẽ bị trừng phạt theo quy định pháp luật về thuế và các văn bản liên quan. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định…

Contact Me on Zalo
+84366667697
WhatsApp chat