Việt Nam Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Đầu tư Nước ngoài

Việt Nam Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Đầu tư Nước ngoài, Chiến lược Quốc gia về Đầu tư Nước ngoài, Giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài, Điểm nổi bật của Chiến lược đầu tư nước ngoài,

Ngày 2/6, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 667/QĐ-TTg (Quyết định 667) phê duyệt Chiến lược quốc gia về hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục tạo động lực lớn với 14 tỷ USD…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat