Liệu có ngăn được các doanh nghiệp Mỹ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ST25?

Liệu có ngăn được các doanh nghiệp Mỹ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giống cây ST25?, gạo ST25 bị mất tại Mỹ, đăng ký nhãn hiệu ST25 tại Mỹ, nhãn hiệu ST25 bị mất tại Mỹ, Gạo ST25

(Bài đăng trên Tuổi Trẻ). Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng chỉ có thể bảo hộ giống cây ST25 chứ không phải gạo này, còn doanh nghiệp Việt Nam – Hồ Quang Trí lại khẳng định mình đúng khi nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ST25 và ST24 cho gạo tại Mỹ….

+84982682122
WhatsApp chat