Làm rõ các quy định về sáng chế nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong dự thảo sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Làm rõ các quy định về sáng chế nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong dự thảo sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam Làm rõ các quy định về sáng chế nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài Làm rõ các quy định về sáng chế nhằm thu hút các nhà đầu tư Làm rõ các quy định về sáng chế "mật" Sửa đổi quy định về "ngày bộc lộ" trong quy trình đăng ký bằng sáng chế

Trong dự thảo sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam lần này, việc sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ​​ngắn quy trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ được kỳ vọng sẽ làm tăng ảnh hưởng của luật sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp và…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat