Dự thảo luật mới về giao dịch điện tử nhắm đến nền tảng kỹ thuật số

Dự thảo luật mới về giao dịch điện tử nhắm đến nền tảng kỹ thuật số, Dự thảo luật mới về giao dịch điện tử, Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số, Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số

Ngày 4 tháng 5 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (“Bộ TT&TT”) đã công bố Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (“Dự thảo Luật”) để tiếp nhận ý kiến. Thời hạn lấy ý kiến là ngày 4 tháng 7 năm 2022. Hiện vẫn chưa quyết định được ngày có hiệu lực của…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat