Điều người lao động cần làm khi bị công ty giữ, từ chối trả lương tại Việt Nam

điều người lao động cần làm khi bị công ty giữ từ chối trả lương tại Việt Nam, điều người lao động cần làm khi bị công ty giữ từ chối trả lương , người lao động cần làm khi bị công ty giữ từ chối trả lương tại Việt Nam, giữ từ chối trả lương tại Việt Nam,

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Tuy nhiên, tại Việt Nam, có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp trả trễ, giữ, thậm chí từ chối trả lương cho người lao động. Vậy, đối với…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat