Điểm chính sách chính tại Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam năm 2023

điểm chính sách chính tại Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam năm 2023, Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam năm 2023, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam năm 2023, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam,

Nửa đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến của người dân và những đối tượng chịu tác động của thuế tiêu thụ đặc biệt tại Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Là một phần trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, Dự thảo Luật…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat