Quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, nhãn hiệu tại Việt Nam, quyền đăng ký nhãn hiệu, ,

Các doanh nghiệp, cá nhân hay tổ chức khi tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp đều có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm của mình và đưa sản phẩm đó ra thị trường. Như vậy, nhãn hiệu đó sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và bảo…

Đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu (bad-faith) tại Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu (bad-faith) tại Việt Nam, Bad faith trong đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Tiêu chí để xác định sự “không trung thực” trong đăng ký nhãn hiệu, Cách thức để chứng minh Người nộp đơn “không trung thực” trong việc đăng ký, Việt Nam cần làm gì để giảm thiểu tình trạng nộp đơn “không trung thực”, Pháp luật Việt Nam cần điều chỉnh như thế nào để giúp giảm thiểu tình trạng việc nộp đơn “không trung thực”

Đăng kí nhãn hiệu với dụng ý xấu không phải là hiếm ở Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, “dụng ý xấu” trong đăng ký thường được gán với sự “không trung thực” như một cơ sở để có thể tiến hành phản đối đơn đăng ký nhãn…

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam hết bao nhiêu thời gian?

thời gian đăng ký nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu mất bao lâu, thời gian đăng ký nhãn hiệu như thế nào

Một doanh nghiệp muốn kinh doanh thuận lợi phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một trong những yêu tố quan trọng nhất là lựa chọn đăng kí nhãn hiệu độc quyền. Đây là việc làm tiên quyết mà các doanh nghiệp cần thực sự chú ý đến. Vậy, việc đăng kí nhãn hiệu tại…

Thấy gì từ việc Cục Sở hữu Trí tuệ bị tố cáo?

Cục Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) Bị Tố Cáo

Gần đây dư luận có đề cập đến một doanh nghiệp tố cáo cán bộ của Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT) vi phạm nguyên tắc tổ chức đối thoại theo Luật Khiếu nại, đơn phương ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong một vụ tranh chấp quyền đăng ký…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat