Cơ sở pháp lý và thủ tục mua nhà ở tại Việt Nam cho người nước ngoài

Cơ sở pháp lý và thủ tục mua nhà ở tại Việt Nam cho người nước ngoài

Mặc dù không được sở hữu đất đai tại Việt Nam theo quy định của Luật Đất đai nhưng tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi là pháp nhân nước ngoài) được sở hữu hợp pháp tài sản gắn liền với đất đai. Trong bài viết này, chúng tôi xin đưa ra cơ…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat