Các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động tại Việt Nam

các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động tại Việt Nam, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động , hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động tại Việt Nam, xử lý vi phạm kỷ luật lao động tại Việt Nam,

Điều 124 Mục 1 Chương VIII Bộ luật Lao động 2019 Số 45/2019/QH14 (“Bộ luật Lao động 2019”) quy định 4 hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động tại Việt Nam, bao gồm Khiển trách, Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, Cách chức, Sa thải. Trong bài viết…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat