Biểu mẫu bảo hộ quyền đối với giống cây trồng mới 2021

Biểu mẫu bảo hộ quyền đối với giống cây trồng mới 2021

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 03/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi bổ sung cho Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT. Thông tư mới này được ban hành ngày 22/06/2021, thay đổi một vài điểm về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. Biểu mẫu bảo hộ quyền đối với giống cây trồng…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat