quy định về chế độ thử việc cho người lao động tại Việt Nam, chế độ thử việc cho người lao động tại Việt Nam, chế độ thử việc cho người lao động , quy định về chế độ thử việc cho người lao động, chế độ thử việc,

Quy định về chế độ thử việc cho người lao động tại Việt Nam

Ở Việt Nam, trước khi chính thức vào làm việc tại một công ty, người sử dụng lao động thường có thời gian thử việc để đánh giá năng lực của người lao động. Tuy nhiên, đối với người lao động, khoảng thời gian này không phải là hoàn toàn bất lợi với họ vì đây cũng là lúc để họ tự đánh giá xem mình có phù hợp với văn hóa của công ty hay không và có thể làm việc lâu dài bên cạnh người sử dụng lao động, quản lý và những người lao động hiện tại khác hay không để có thể có điều chỉnh trước khi chính thức ký hợp đồng. Do đó, có thể nói rằng chế độ thử việc có lợi cho cả hai bên. Vậy, quy định về chế độ thử việc cho người lao động tại Việt Nam là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận các vấn đề liên quan đến thử việc và quyền, nghĩa vụ của các bên trong thời gian thử việc thông qua 02 hình thức sau:

 • Có nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động;
 • Ký hợp đồng thử việc, tách riêng biệt khỏi hợp đồng lao động.

Cần lưu ý rằng thời gian thử việc không áp dụng đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng, nghĩa là đối với những hợp đồng lao động đó thì không thể có thời gian thử việc.

Thông thường, các doanh nghiệp ở Việt Nam có xu hướng sử dụng hợp đồng thử việc, tách biệt với hợp đồng lao động chính thức vì điều này phân chia rõ ràng trách nhiệm của mỗi bên trong từng giai đoạn.

Nếu người lao động đạt yêu cầu thử việc thì họ sẽ được ký hợp đồng lao động với công ty.

Nội dung của hợp đồng thử việc

Căn cứ vào Điều 21, Khoản 2, Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, nội dung của hợp đồng thử việc bao gồm:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ, tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động với phía người sử dụng lao động;
 • Họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

Thời gian thử việc

Thời gian thử việc do hai bên thoả thuận căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ thử một lần đối với công việc và theo quy định của Bộ luật Lao động, bảo đảm các điều kiện sau đây:

 1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
 3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, người lao động nghiệp vụ;
 4. Không quá 06 ngày làm việc đối với các công việc khác.

Tuy nhiên, pháp luật không cấm việc thử nhiều việc với nhiều vị trí khác nhau tại cùng một doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận thử việc nhiều lần, nhưng mỗi lần thử việc chỉ được làm 1 công việc.

Do đó, nếu người lao động kết thúc thời gian thử việc mà vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm thì người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động thử việc với những công việc khác mà người đó chưa thử việc.

Ngoài ra, nếu kết quả của thời gian thử việc không đạt, người sử dụng lao động có thể lựa chọn giữa 2 phương án là sa thải người lao động đang thử việc hoặc cho người đó cơ hội ở cùng vị trí đó vào thời điểm khác.

Điều này không trái luật và hầu hết người lao động sẽ vui vẻ chấp nhận cơ hội thứ hai này, vì lựa chọn khác là bị sa thải. Tuy nhiên, hợp đồng cần được làm lại với ngày và khoảng thời gian mới.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng người lao động cần tự đánh giá năng lực của mình để xem mình có thực sự trượt bài kiểm tra hay không hay đó là một thủ đoạn của công ty để trì hoãn, kéo dài thời gian chi trả quyền lợi của họ với tư cách là người lao động chính thức.

Hủy bỏ thời gian thử việc

Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc hủy bỏ thời gian thử việc như sau: Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã ký mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Quyền lợi của người lao động thử việc

Người lao động thử việc làm việc trong một công ty có rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như:

Lương

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương chính thức của công việc đó.

Mức lương tối thiểu của công việc chính thức là mức lương tối thiểu vùng của vùng người lao động làm việc đã được cập nhật vào đầu tháng 7/2022.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi

Người lao động thử việc được đảm bảo thời gian nghỉ giữa ca tối thiểu 30 phút nếu làm việc vào ban ngày và ít nhất 45 phút nếu làm việc vào ban đêm.

Nghỉ thường niên

Trong thời gian thử việc, người lao động sẽ không nhận được quyền lợi nghỉ 12 ngày thường niên.

Nếu người lao động phải nghỉ việc thì việc xử lý sẽ tùy thuộc vào nội quy của từng công ty và sẽ có sự khác biệt tùy từng trường hợp. Công ty có thể quyết định không cho nghỉ, cho nghỉ nhưng trừ lương, nếu thử việc thành công thì ngày nghỉ đó sẽ bị trừ vào số ngày nghỉ hàng năm của người lao động chính thức.

Nếu người lao động tiếp tục làm việc sau thời gian thử việc, thời gian thử việc sẽ được tính là 2 ngày (đối với thời gian thử việc thông thường là 2 tháng) và họ có thể sử dụng những ngày này sau đó trong năm nếu cần.

Bên cạnh chế độ nghỉ phép năm, người lao động thử việc còn được nghỉ hưởng nguyên lương trong các dịp lễ, tết. Tuy nhiên, mức lương nhận được là lương thử việc theo thỏa thuận.

Người sử dụng lao động sẽ không có quyền bắt buộc người lao động thử việc làm việc trong những ngày nghỉ lễ ở Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội

Kể từ ngày 01/01/2018, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ được cộng vào đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Điều này có nghĩa là đối với những hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng trở lên, người lao động sẽ được quyền tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội tại Việt Nam và người sử dụng lao động sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội cho họ.

Hợp đồng thử việc riêng biệt sẽ không cho phép người lao động có quyền lợi này. Đây là một trong những lý do lớn nhất mà người sử dụng lao động lựa chọn ký hợp đồng riêng với người lao động như đã đề cập ở trên, để không làm phức tạp hóa vấn đề và các điều khoản mâu thuẫn với nhau.

Ngược lại, nếu người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động có nội dung thử việc thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động ngay cả trong thời gian thử việc.

Theo Công văn 2447/LĐTBXH-BHXH ngày 26/7/2011, đối với người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động và hợp đồng đó thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì cả người sử dụng lao động và người lao động đều phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc.

Tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc là tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động, chứ không phải tiền lương thử việc.

Cần lưu ý rằng mặc dù Công văn được ban hành ngày 26/7/2011, nhưng hầu hết các công ty ở Việt Nam hiện nay không đóng BHXH cho người lao động trong thời gian này, thậm chí không đóng ngược lại sau khi người lao động đã được tuyển dụng.

Tuy nhiên, quy định này cũng có điểm hạn chế là các công ty không biết phải làm gì nếu người lao động không được tuyển dụng. Trong những trường hợp đó, liệu họ vẫn phải đóng BHXH hay nếu họ đã đóng sớm thì liệu họ có thể truy lĩnh ngược và nhận lại tiền đóng vì người lao động nam/nữ đó chưa từng là ‘người lao động chính thức’, chỉ là người lao động thử việc?

Hết thời gian thử việc

Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định, khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc thành công thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với nội dung thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải ký hợp đồng lao động chính thức đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động đã ký kết hoặc hợp đồng thử việc và/hoặc tạo hợp đồng mới cho người lao động thử việc ở vị trí khác, thêm thời gian thử việc hoặc thử việc ở vị trí khác (phải được sự đồng ý của hai bên).

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn luật về lao động và việc làm.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat