vốn lưu động, Phát triển vốn lưu động tại Việt Nam, Phát triển vốn lưu động

Phát triển nguồn vốn lưu động tại Việt Nam

Các biện pháp quản lý các khoản phải thu chủ yếu được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 và Nghị định số 21/2021/NĐ-CP, cũng như Luật Các tổ chức tín dụng 2010, và Thông tư hướng dẫn chi tiết số 02/2017/TT-NHNN ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Trong khi cả Bộ luật Dân sự và Nghị định 21 đều không định nghĩa các khoản phải thu, Điều 3.7 Thông tư 02 đã đưa ra định nghĩa thỏa đáng về các khoản phải thu là “một khoản tiền mà bên bán có quyền nhận từ bên mua theo hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng dịch vụ”.

Mặc dù chỉ được quy định trong Thông tư 02, nhưng việc sử dụng các khoản phải thu được các tổ chức tín dụng sử dụng phổ biến trong hoạt động và các đối tượng dân sự trong nhiều giao dịch riêng.

Hoạt động tài trợ vốn lưu động bằng tài sản bảo đảm là khoản phải thu ở Việt Nam được thực hiện theo hai cơ chế pháp lý chủ yếu là chuyển nhượng quyền đòi nợ và thế chấp khoản phải thu.

Việc chuyển giao quyền đòi nợ được thực hiện bằng cách mua các khoản phải thu dựa trên nguyên tắc chuyển giao quyền tuyệt đối. Điều này có nghĩa là khi chuyển nhượng, bên vay sẽ chuyển giao quyền sở hữu của mình đối với các khoản phải thu cho bên cho vay. Do đó, người đi vay sẽ không nhận được bất kỳ số dư nào cho việc thanh lý các khoản phải thu, và người cho vay cũng không có quyền đòi lại khoản thanh toán sau khi giao dịch hoàn tất.

Trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, việc mua các khoản phải thu chủ yếu được sử dụng dưới hình thức bao thanh toán do các ngân hàng thương mại và công ty tài chính phi ngân hàng cung cấp. Từ lâu, theo khung pháp luật hết hiệu lực vào tháng 9/2017, các tổ chức tín dụng đã có hai hình thức bao thanh toán, đó là bao thanh toán không truy đòi và bao thanh toán có truy đòi.

Tuy nhiên, quy định hiện hành của Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư 02 đã loại trừ khuôn khổ pháp lý của dịch vụ bao thanh toán không truy đòi, quy định rằng các tổ chức tín dụng hiện nay chỉ được cung cấp dịch vụ bao thanh toán có truy đòi.

Sở dĩ có sự thay đổi như vậy có lẽ xuất phát từ chính sách hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng trong nước của NHNN.

Trong lĩnh vực dân sự, các khoản phải thu được mua bán như quyền đòi nợ theo khuôn khổ pháp luật của Bộ luật Dân sự. Theo đó, theo quy định tại Điều 365 Bộ luật Dân sự, bên vay có thể chuyển giao quyền đòi nợ cho bên cho vay theo thỏa thuận của các bên dưới hình thức chuyển giao quyền đòi nợ.

Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự cũng đưa ra những trường hợp bị cấm giao dịch như khi một dạng tài sản không thể chuyển nhượng được do pháp luật quy định; hoặc không được phép chuyển nhượng khi có thỏa thuận trước của người bán và người nợ hoặc theo quy định của pháp luật.

Do bản chất hoặc mục đích của một số quyền gắn liền với nhân cách con người (còn gọi là quyền nhân thân), ví dụ như quyền yêu cầu cấp dưỡng, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, và danh tiếng, các quyền này được quy định là tài sản không thể chuyển nhượng.

Ngoài ra, có những quyền đã được các bên đồng ý về việc hạn chế chuyển nhượng. Đối với các khoản phải thu, người nợ (hoặc người mua) và người bán có thể đạt được thỏa thuận không chuyển giao quyền đòi nợ, cũng như tạo ra bất kỳ sự bảo đảm nào đối với các quyền đó. Điều này thường được thực hiện theo cách sử dụng điều khoản không chuyển nhượng, điều này có thể ngăn cấm việc cấp bảo đảm cho các khoản phải thu (hoặc các lợi ích khác theo hợp đồng) mà không có sự đồng ý của người nợ.

Phát triển nguồn vốn lưu động tại Việt Nam

Các khoản phải thu thương mại trong giao dịch bảo đảm được phân loại là một loại tài sản có thể thế chấp theo Nghị định 21. Do đó, các điều kiện, hiệu lực và việc thực hiện các khoản phải thu sẽ được thực hiện trên cơ sở pháp lý của một loại tài sản thế chấp.

Để trở thành tài sản đủ tiêu chuẩn để thế chấp, các khoản phải thu thương mại phải là quyền phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc sở hữu của bên vay (bên thế chấp). Khi người vay sử dụng các khoản phải thu để bảo đảm cho một giao dịch, thì không cần phải có sự đồng ý của người nợ. Tuy nhiên, người nợ phải được bên cho vay (bên nhận thế chấp) thông báo trước trước khi thực hiện nghĩa vụ của mình.

Khi giao dịch thế chấp được thực hiện, bên nhận thế chấp không chỉ có quyền yêu cầu thanh toán khi có bằng chứng về quyền đối với khoản thanh toán được yêu cầu đó mà còn có quyền đăng ký giao dịch bảo đảm với Cơ quan đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm.

Khi giao dịch thế chấp được thực hiện, bên nhận thế chấp không chỉ có quyền yêu cầu thanh toán khi có bằng chứng về quyền đối với khoản thanh toán được yêu cầu đó mà còn có quyền đăng ký giao dịch bảo đảm với Cơ quan đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm.

Do đó, bên nhận thế chấp sẽ được ưu tiên thanh toán khi các khoản phải thu được thực hiện. Theo khuôn khổ pháp lý của Nghị định 21, bảo đảm đối với khoản phải thu có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn để thực hiện, từ đó bảo vệ lợi ích hợp pháp của bên nhận thế chấp trong giao dịch bảo đảm.

Bảo đảm đối với các khoản phải thu trong hoạt động cấp vốn lưu động không phải là điều xa lạ đối với nhiều hệ thống pháp luật ở Châu Á. Thông thường, các khoản phải thu được sử dụng như một tài sản bảo đảm.

Đối với Việt Nam, việc sử dụng các khoản phải thu để được bên thứ ba ứng trước hoặc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ sẽ tạo cơ hội cho hoạt động cho vay và huy động vốn bắt kịp xu hướng của thị trường vốn châu Á.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật bất động sản.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat