Thẩm định pháp lý tại việt nam, Thẩm định pháp lý tại nước ngoài, quy trình Thẩm định pháp lý, tài liệu Thẩm định pháp lý, hồ sơ thẩm định pháp lý, DD, Legal Due Diligence, Hồ sơ DD, thủ tục DD, Due Diligence

Mua Bán công ty (M&A): Tại sao thẩm định pháp lý (legal Due Diligence) lại quan trọng?

Thẩm định (DD) là một quá trình toàn diện của thương vụ M&A do một công ty mua thực hiện nhằm đánh giá toàn diện tất cả hoạt động kinh doanh, tài sản, năng lực và hiệu quả tài chính của công ty mục tiêu. Một trong những loại quy trình thẩm định phức tạp và quan trọng nhất là Thẩm định pháp lý (Legal due diligence, sau đây gọi là “LDD”).

This image has an empty alt attribute; its file name is Everything-about-Due-diligence.jpg

Mục đích của việc Thẩm định pháp lý ở Việt Nam là gì?

Thẩm định pháp lý về công ty mục tiêu là rất quan trọng. Như với bất kỳ thành phần nào của quy trình DD, mục đích chính của LDD là “kiểm tra kỹ lưỡng” và đảm bảo rằng mọi thứ đều theo thứ tự. Bên mua, hay đúng hơn là nhóm pháp lý của bên mua, cần hiểu những rủi ro pháp lý nào tồn tại trong công ty mà họ mua lại.

Trên thực tế, rất ít công ty mục tiêu có thể có trạng thái hoàn toàn không còn ràng buộc pháp lý khi nói về lịch sử pháp lý của họ. Bằng cách mua lại công ty, chủ sở hữu mới sẽ chịu trách nhiệm về tình hình pháp lý trong tương lai. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là tất cả các vấn đề pháp lý có thể được công bố đầy đủ và được giải quyết theo cách đã được thống nhất.

Chi phí thẩm định pháp lý là bao nhiêu?

Việc thẩm định pháp lý là khá tốn kém, nhưng vẫn rẻ hơn rất nhiều so với việc giải quyết vấn đề pháp lý sau khi giao dịch kết thúc. Đó là một khoản chi phí cần thiết. Để nâng cao hiệu quả của quá trình này, sẽ tốt hơn nếu bạn tạo một chương trình nghị sự với các chuyên gia pháp lý mà bạn thuê, hãy thiết lập địa điểm và thời điểm sử dụng chi phí sẽ đến để mọi người biết những gì sẽ xảy ra.

Thẩm định pháp lý về Bên bán

Một thông lệ tốt cho người bán là khi họ đã tiến hành ít nhất một phần của quá trình thẩm định hợp pháp. Đó là một cách cần thiết để đáp lại Bên mua nếu Bên bán có luật sư bên ngoài tham gia vào một số hoạt động pháp lý nội bộ của công ty. Nó cũng đẩy nhanh quá trình và chuẩn bị tốt cho doanh nghiệp muốn bán có thể bán nhanh chóng và dễ dàng. Hơn nữa, nếu cả hai bên đều có các đội pháp lý nội bộ sẽ tạo cơ hội hữu ích cho việc hợp tác giữa hai bên.

Đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ

Sử dụng Bộ dữ liệu truy cập chung được chia sẻ giữa hai bên cũng như các nhóm pháp lý của cả hai bên là cách hiệu quả nhất để tiến hành thẩm định pháp lý. Bên mua và luật sư của họ nên đồng ý với danh sách kiểm tra các tài liệu pháp lý được yêu cầu từ Bên bán trước khi tiếp tục quá trình. Khi bắt đầu, các quy trình chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Luật sư của các bên sẽ biết quy tắc chung về thời hạn để cung cấp các tài liệu cần thiết, nhưng quá trình này có thể lâu hơn tùy thuộc vào thời gian truy xuất nội bộ.

aramifications-of-prosecution-for-counterfeit-actions in Vietnam, Counterfeit in Vietnam, SABECO
Luật sư Nguyễn Thúy Chung, Luật sư thành viên của ASL LAW

Lấy ý kiến pháp lý về công ty mục tiêu tại Việt Nam

Trong thủ tục thẩm định pháp lý, sẽ luôn có một số yếu tố rủi ro khiến bên mua phải đặt câu hỏi về điều gì có thể sẽ xảy ra, chứ không phải điều gì đã xảy ra. Do đó, các luật sư của bên mua với kinh nghiệm của họ nên là người quản lý quy trình phức tạp này để có thể lọc thông tin và đảm bảo tính chính xác của chúng. Luật sư sẽ cung cấp cho bạn ý kiến pháp lý của chuyên gia về việc bên mua có nên mua lại công ty từ góc độ pháp lý hay không. Hiếm khi có Câu những trả lời như “Có” hoặc “Không”, nhưng ít nhất bạn sẽ đưa ra quyết định sáng suốt hơn rất nhiều với lời khuyên của họ.

Danh sách kiểm tra thẩm định pháp lý ở Việt Nam

Có sẵn một danh sách kiểm tra giúp cho các bên có thể chuẩn bị và làm đúng nhiệm vụ trong quá trình thẩm định. Sau đây là một số ví dụ về những gì bạn có thể thấy trong danh sách kiểm tra trong quá trình thẩm định pháp lý.

CÁC TÀI LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ BAO GỒM:

· Bản sao của các thỏa thuận hoặc công cụ đặt ra các hạn chế hoặc ràng buộc đối với tài sản của công ty.

· Các hợp đồng hạn chế quyền tiến hành kinh doanh của công ty mục tiêu.

· Hợp đồng với các nghĩa vụ như giao ước và bồi thường.

· Tóm tắt chương trình tuân thủ của công ty mục tiêu và các bản sao của tất cả các chính sách, thủ tục và tài liệu liên quan khác.

· Xác nhận rằng công ty không bị hạn chế kinh doanh theo Luật

· Xác nhận xem công ty mục tiêu có bất kỳ sự hiện diện trực tiếp hay gián tiếp nào và/hoặc các cam kết khác hay không.

· Tóm tắt các quy định áp dụng và/hoặc hoạt động kinh doanh của công ty và những thay đổi được dự đoán trước

· Bản sao của bất kỳ thư nào với bất kỳ cơ quan quản lý hoặc cơ quan có thẩm quyền nào.

· Danh sách các tỉnh và quốc gia mà công ty mục tiêu có hoạt động.

CÁC TÀI LIỆU TRONG THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ TỔ CHỨC/SỞ HỮU BAO GỒM:

· Danh sách các cổ đông hiện tại và nêu chi tiết số lượng cổ phiếu mà mỗi người sở hữu.

· Danh sách hồ sơ chuyển nhượng cổ phiếu.

· Danh sách các hợp đồng và thỏa thuận của nhà môi giới chứng khoán.

· Bằng chứng rằng cổ phiếu chưa thanh toán đã được thanh toán đầy đủ.

· Xác định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng vốn chủ sở hữu.

TÀI LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ BAO GỒM:

· Danh sách tất cả các vụ kiện tụng và trọng tài đang đe dọa, đang chờ xử lý, hiện tại và đã kết thúc.

· Tóm tắt các cuộc điều tra và tố tụng hiện tại và khép kín của chính phủ về công ty mục tiêu, giám đốc và giám đốc điều hành trong năm năm qua.

· Phản hồi từ công ty về các yêu cầu kiểm toán.

· Danh sách tất cả các lệnh, nghị định và phán quyết theo luật định mà công ty phải tuân theo.

CÁC TRONG TÀI LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ BAO GỒM:

· Danh sách chi tiết của tất cả các sản phẩm và dịch vụ.

· Xác minh việc tuân thủ các quy định về sản phẩm, dịch vụ và hoạt động theo Luật.

· Bản sao của tất cả các bảo hành của sản phẩm.

· Tóm tắt tất cả các yêu cầu bảo hành sản phẩm được đưa ra.

· Tóm tắt tất cả các lần thu hồi sản phẩm.

· Xác định các khoản nợ tiềm ẩn liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.

CÁC TÀI LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG/NGHĨA VỤ BAO GỒM:

· Bản sao hợp đồng dịch vụ.

· Bản sao các địa chỉ liên hệ của nhà cung cấp.

· Bản sao các hợp đồng và nghĩa vụ của khách hàng.

· Bản sao của các hợp đồng mua máy móc hoặc bất động sản chưa thanh toán.

· Bản sao hợp đồng xây dựng, kiến ​​trúc hoặc dịch vụ kỹ thuật cho bất kỳ tòa nhà hoặc công trình cải tạo nào.

· Bản sao hợp đồng hoạt động.

· Bản sao hợp đồng nhân viên và thỏa thuận nghỉ hưu.

· Thay đổi các quy định kiểm soát.

· Bản sao của các hợp đồng quan trọng có hiệu lực khi thay đổi quyền kiểm soát hoặc giao dịch khác của công ty.

· Bản sao của tất cả các thỏa thuận liên doanh, hợp tác và nhượng quyền thương mại.

· Xác định bất kỳ hợp đồng hoặc điều khoản nào có thể trái với quy trình kinh doanh thông thường.

CÁC TÀI LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ GIẤY PHÉP/GIẤY CẤP PHÉP BAO GỒM:

· Bản tóm tắt các giấy phép, giấy cấp phép và các giấy phép khác bao gồm mọi giấy phép kiểm soát xuất khẩu bắt buộc và các giấy phép thích hợp của chính phủ.

· Bản tóm tắt giấy phép, giấy phép phụ, tiền bản quyền và thỏa thuận nhượng quyền thương mại .

· Thời hạn của giấy phép và gia hạn giấy phép và các khoản phí liên quan.

· Bản sao đăng ký phương tiện.

CÁC TÀI LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ BAO GỒM:

· Danh sách tất cả bằng sáng chế , nhãn hiệu và bản quyền… đang chờ xử lý và/hoặc được bảo vệ.

· Danh sách (các) người sáng tạo ra mỗi tài sản trí tuệ.

· Danh sách tất cả các bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền do nhân viên, cổ đông, giám đốc hoặc bất kỳ người nào có liên quan nắm giữ được mục tiêu sử dụng.

· Tóm tắt bí mật kinh doanh, bí quyết.

CÁC TÀI LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ TÀI SẢN VẬT CHẤT BAO GỒM:

· Danh sách thiết bị

· Danh sách bất động sản của một công ty

· Tổng hợp kho hàng tồn kho

· Bản tóm tắt các công nghệ

CÁC TÀI LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ NHÂN SỰ/VẬN HÀNH BAO GỒM:

· Danh sách tất cả nhân viên bao gồm cả những người được bảo vệ bởi bất kỳ quy định nào về người khuyết tật trong công ty.

· Lịch sử tất cả các cáo buộc, cáo trạng và kết án quấy rối tình dục trong 5 năm qua.

· Bản sao của tất cả các đơn xin việc hiện tại, hướng dẫn phỏng vấn và thủ tục tuyển dụng.

· Xác minh việc tuân thủ các cơ hội việc làm bình đẳng và quy định chống phân biệt đối xử.

· Tóm tắt các quy tắc kỷ luật và chấm dứt hợp đồng và tất cả các lần chấm dứt hợp đồng không tự nguyện của nhân viên trong năm năm qua.

· Lịch sử về số lượng lao động không được sử dụng và Yêu cầu Bồi thường cho Người lao động.

· Xác minh việc tuân thủ Luật Lao động.

· Đảm bảo hồ sơ nhân sự của nhân viên tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý.

· Bản sao của tất cả các công đoàn và hợp đồng lao động.

· Lịch sử tranh chấp liên quan đến lao động, thủ tục khiếu nại và trọng tài.

Thẩm định pháp lý ở nước ngoài

Do sự khác biệt về luật pháp, quá trình M&A ở nước ngoài có thể mang lại những rủi ro mới. Theo đó, người ta thường yêu cầu đánh giá đúng tầm quan trọng của việc tiến hành thẩm định pháp lý khi mua lại một công ty nước ngoài.

Khi tìm cách mua lại một công ty ở cơ quan tài phán nước ngoài, các bên nên tìm kiếm một công ty luật phù hợp với yêu cầu của chính mình xét trên cơ sở về dịch vụ chuyên nghiệp và chi phí. Nếu giao dịch được hoàn tất, mối quan hệ với công ty luật này có thể trở nên lâu dài, vì vậy, các bên nên dành thời gian ngay từ đầu để đảm bảo đó là đối tác phù hợp với công ty của mình.

Kết luận

Như đã biết, có rất nhiều vấn đề pháp lý phức tạp có thể xảy ra sau khi giao dịch kết thúc. Do đó, để giảm thiểu các trách nhiệm pháp lý không mong muốn, thẩm định pháp lý với chất lượng cao đóng một vai trò quan trọng trong thủ tục M&A. Bằng cách tiến hành LDD kỹ lưỡng, các bên sẽ tạo cơ hội cho việc mua bán của mình có thể tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông.

Luật sư Nguyễn Thúy Chung luật sư thành viên ASL LAW

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư tại Việt Nam và quốc tế.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat