Luật sư Phạm Duy Khương vinh dự được mời vào hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế của Học Viện Tư Pháp, hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế của Học Viện Tư Pháp, Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế của Học Viện Tư Pháp, Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế, hội đồng thẩm định, Quyết định số 1009/QĐ-HVTP,

Luật sư Phạm Duy Khương vinh dự được mời vào hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế của Học Viện Tư Pháp

Ngày 04 tháng 08 năm 2022, Bộ Tư Pháp, Học viện Tư pháp đã ban hành quyết định số 1009/QĐ-HVTP về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình môn học của Chương trình chi tiết đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế theo Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế ban hành theo Quyết định 1711/QĐ-BTP ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Đợt 2).

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm đánh giá, kết luận và thẩm định Chương trình môn học theo đúng quy định hiện hành.

Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Luật sư Phạm Duy Khương vinh dự được mời vào hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế của Học Viện Tư Pháp
Luật sư Phạm Duy Khương vinh dự được mời vào hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế của Học Viện Tư Pháp

Hội đồng thẩm định theo Chương trình chi tiết đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế theo Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế bao gồm các thành viên sau:

 • Nguyễn Xuân Thu – Giám đốc Học viện Tư pháp – Chủ tịch hội đồng
 • Phạm Duy Khương – Giám đốc điều hành, Công ty luật ASL LAW – Ủy viên Phản biện 1
 • Hà Công Anh Bảo – Phó Trưởng Khoa Phụ trách Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương – Ủy viên Phản biện 2
 • TS. Nguyễn Minh Hằng – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp – Ủy viên
 • Nguyễn Thanh Phú – Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, Học viện Tư pháp – Ủy viên Thư ký

Quyết định số 1009/QĐ-HVTP có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các môn học trong Chương trình bao gồm:

 • Kỹ năng của luật sư trong lĩnh vực thương mại điện tử
 • Kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp giao dịch M&A
 • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại, đầu tư có yếu tố nước ngoài
 • Kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp về thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế
 • Kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn về luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và quốc tế.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat