Luật kinh doanh bảo hiểm mới

Luật kinh doanh bảo hiểm mới

Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới vào ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại kỳ họp Quốc hội. Luật mới đã đưa ra những thay đổi đáng kể đối với Luật hiện hành và sẽ có tác động lớn đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Luật Mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, ngoại trừ một số quy định về vốn dựa trên rủi ro và các biện pháp can thiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2028.

Những điểm quan trọng

Luật Mới đã cung cấp nhiều thay đổi đáng kể, với những điểm nổi bật sau:

 • Phạm vi áp dụng của Luật mới rõ ràng hơn Luật hiện hành.
 • Phạm vi sản phẩm bảo hiểm bắt buộc sẽ có những thay đổi nhất định: Luật mới đã loại bỏ một số bảo hiểm về trách nhiệm nghề nghiệp trong nghề tư vấn pháp luật và nghề môi giới bảo hiểm. Luật mới không cho phép các công ty bảo hiểm từ chối bán bảo hiểm bắt buộc khi có yêu cầu của các chủ hợp đồng đủ điều kiện mua bảo hiểm bắt buộc.
 • Đối với các hợp đồng bảo hiểm, các nguyên tắc cơ bản (như: hết sức thiện chí, quyền lợi có thể bảo hiểm, bồi thường, thay thế) được quy định rõ ràng hơn trong Luật mới. Các nguyên tắc này đã có trong thực tiễn Việt Nam nhưng vẫn chưa được quy định rõ ràng trong Luật hiện hành như những nguyên tắc cơ bản.
 • Có một quy định mới về bảo hiểm nhân thọ tạm thời, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp bảo hiểm tạm thời cho bên mua bảo hiểm khi doanh nghiệp bảo hiểm đã nhận được đơn bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm ước tính.
 • Có một đề xuất thay đổi mới đối với hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm (nghĩa là cung cấp các dịch vụ bổ trợ bảo hiểm và các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm) và Luật mới mở rộng các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm được phép bán đồng thời các sản phẩm bảo hiểm khác nhau.
 • Luật Mới công nhận khoản đầu tư từ một tập đoàn tài chính và bảo hiểm, trong đó nhà đầu tư có thể không phải là công ty bảo hiểm nhưng trong tập đoàn có một pháp nhân kinh doanh bảo hiểm.
 • Đây sẽ là lần đầu tiên một quy định về kinh doanh bảo hiểm đưa ra những quy định cụ thể và hạn chế đối với hoạt động gia công trong lĩnh vực bảo hiểm.
 • Luật mới sẽ cung cấp một cơ chế cho các doanh nghiệp bảo hiểm bán bảo hiểm qua các kênh trực tuyến.
 • Những thay đổi mới được đề xuất áp dụng cho hoạt động đại lý bảo hiểm sẽ (i) quy định về nguyên tắc hoạt động của đại lý bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động đại lý bảo hiểm hiện được quy định trong nghị định, (ii) các loại hình riêng biệt Giấy chứng nhận đại lý bảo hiểm tương ứng với từng sản phẩm bảo hiểm và (iii) Giấy chứng nhận đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày luật mới có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
 • Tỷ lệ an toàn vốn sẽ dựa trên vốn thực tế và vốn dựa trên rủi ro.
 • Luật mới bao gồm các nguyên tắc về dự phòng kỹ thuật của các công ty bảo hiểm và/hoặc các nhà tái bảo hiểm.
 • Có những thay đổi khác như giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thời điểm áp dụng các quy định về quản lý rủi ro, vốn và khả năng thanh toán, công bố thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm và cơ quan giải quyết tranh chấp.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật bất động sản.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat