Luật kinh doanh bảo hiểm mới

Luật kinh doanh bảo hiểm mới

Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới vào ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại kỳ họp Quốc hội. Luật mới đã đưa ra những thay đổi đáng kể đối với Luật hiện hành và sẽ có tác động lớn đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat