Hoa Kỳ thông báo thay đổi quy định điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, Hoa Kỳ thông báo thay đổi quy định điều tra chống lẩn tránh, thay đổi quy định điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, Hoa Kỳ thông báo thay đổi quy định điều tra, chống bán phá giá, bán phá giá, phá giá, điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh, biện pháp phòng vệ thương mại

Hoa Kỳ thông báo thay đổi quy định điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

Mới đây, Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo thay đổi quy định điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Nhằm thuận tiện cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các tổ chức, cá nhân có hứng thú tìm hiểu các quy định thay đổi lần này, Cục PVTM đã dịch bản tài liệu này sang Tiếng Việt.

Các quy định được thay đổi trong việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đã được Hoa Kỳ đưa ra vào ngày 20 tháng 9 năm 2021, có hiệu lực ngày 4 tháng 11 năm 2021 và mới đây, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tổ chức Hội thảo trực tuyến để hướng dẫn về những thay đổi này.

Các quy định thay đổi được đưa ra để tăng cường quản lý và thực thi pháp luật về chống lẩn tránh. Các doanh nghiệp Việt cần lưu ý rằng các quy định này đã luật hóa hầu hết thực tiễn và quy trình điều tra chống lẩn tránh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vốn chưa được hướng dẫn cụ thể trước đây.

Thông tin chính trong buổi hội thảo

Trong buổi hội thảo, một số vấn đề quan trọng sau đã được nêu ra:

 1. Bốn hình thức lẩn tránh được quy định trong luật và các yếu tố Bộ Thương mại Hoa Kỳ cần xem xét đối với mỗi hình thức lẩn tránh;
 2. Yêu cầu về thời hạn và thủ tục trong quy định mới về điều tra lẩn tránh tại mục 19 CFR 351.226;
 3. Các biện pháp phòng vệ có thể được áp dụng nếu có kết luận xác định tồn tại hành vi lẩn tránh;
 4. Các xác nhận theo quy định mới tại mục 19 CFR 351.228 và cách thức áp dụng các xác nhận này trong trường hợp có kết luận xác định tồn tại hành vi lẩn tránh;
 5. Sự khác biệt giữa phân tích xuất xứ hàng hóa khi xem xét phạm vi sản phẩm và kết luận về hành vi lẩn tránh thông qua hoạt động lắp ráp hoặc hoàn thiện tại nước thứ ba;
 6. Phương thức để các bên liên quan tham gia trong quá trình điều tra lẩn tránh.

Thông tin quan trọng về quy định điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ

Theo pháp luật Hoa Kỳ hiện hành, “hành vi lẩn tránh” bao gồm 4 trường hợp sau:

1. Hàng hóa được hoàn thiện hoặc lắp ráp tại Hoa Kỳ

 • Hàng hóa được bán tại Hoa Kỳ cùng phân loại hoặc chủng loại với hàng hóa là đối tượng bị áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp;
 • Hàng hóa được hoàn thiện hoặc lắp ráp từ các bộ phận được nhập khẩu từ quốc gia bị áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp;
 • Hoạt động lắp ráp hoặc hoàn thiện tại Hoa Kỳ là nhỏ hoặc không đáng kể; và
 • Trị giá của các bộ phận và chi tiết hợp thành đang được xem xét chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng trị giá của hàng hóa.

2. Hàng hóa được hoàn thiện hoặc lắp ráp tại các quốc gia khác

 • Hàng hóa được nhập khẩu vào Hoa Kỳ cùng phân loại hoặc chủng loại với hàng hóa là đối tượng bị áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp;
 • Hàng hóa được hoàn thiện hoặc lắp ráp tại một quốc gia thứ ba từ các bộ phận hoặc chi tiết hợp thành được nhập khẩu từ quốc gia bị áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp;
 • Hoạt động lắp ráp hoặc hoàn thiện tại quốc gia thứ ba từ các bộ phận được nhập khẩu từ quốc gia bị áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp là nhỏ hoặc không đáng kể;
 • Trị giá của các bộ phận và chi tiết hợp thành đang được xem xét chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng trị giá của hàng hóa;

3. Thay đổi nhỏ

 • Hàng hóa là đối tượng bị áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp có sự thay đổi nhỏ về hình dạng hoặc bề ngoài;

4. Hàng hóa phiên bản mới

 • Hàng hóa phiên bản mới được phát triển sau khi cuộc điều tra chống bán phá giá/chống trợ cấp được khởi xướng có thể được xác định vẫn nằm trong phạm vi áp dụng của thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp. Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ xem xét các yếu tố sau để xác định hàng hóa phiên bản mới có nằm trong phạm vị áp thuế hay không:
  1. Hàng hóa phiên bản mới có các đặc tính hữu hình tổng thể giống với hàng hóa thuộc phạm vi áp thuế hay không;
  2. Kỳ vọng của khách hàng sử dụng đối với hàng hóa phiên bản mới có giống với hàng hóa trước hay không;
  3. Mục đích sử dụng của hàng hóa phiên bản mới có giống với hàng hóa trước hay không;
  4. Hàng hóa phiên bản mới có được bán thông qua các kênh phân phối giống như đối với hàng hóa trước hay không;
  5. Hàng hóa phiên bản mới có được quảng cáo và trưng bày theo cách thức tương tự như đối với hàng hóa trước hay không;

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về Chống Bán Phá giá Và Phòng Vệ Thương Mại.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat