ban hành Thông tư số 42/2023/TT-BCT sửa đổi bổ sung một số quy định về phòng vệ thương mại tại Việt Nam, Thông tư số 42/2023/TT-BCT, Thông tư số 42/2023/TT-BCT sửa đổi bổ sung một số quy định về phòng vệ thương mại tại Việt Nam, Thông tư số 37/2019⁄TT-BCT,

Ban hành Thông tư số 42/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số quy định về phòng vệ thương mại tại Việt Nam

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 42/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2019⁄TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Ban hành kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2019, Thông tư số 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại sau 5 năm hoạt động đã có nhiều quy định không bắt kịp với những xu hướng, diễn biến, tình huống mới phát sinh trong xã hội, gây nên một vài khó khăn trong việc áp dụng vào thực tiễn.

Nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định không còn phù hợp, Thông tư số 42 đã được xây dựng, kế thừa những quy định còn phù hợp, tiên tiến và áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn của Thông tư số 37, bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong công tác miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Thông tư số 37.

Bố cục Dự thảo Thông tư số 42 gồm 03 Điều với các nội dung cơ bản như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung đối với 08 điều khoản của Thông tư 37/2019/TT-BCT như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 6 về bên liên quan trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại;
  2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và tên Điều 10 về phạm vi xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại;
  3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 về Thời hạn miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại;
  4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 về Tiêu chí xem xét và hình thức miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại;
  5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 về Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ và yêu cầu Hồ sơ đề nghị miễn trừ bổ sung;
  6. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 về nghĩa vụ nộp Báo cáo định kỳ;
  7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 về Kiểm tra sau miễn trừ;
  8. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 26 về Thu hồi quyết định miễn trừ.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 5, khoản 6 Điều 10 của Thông tư số 37/2019/TT-BCT

Điều 3. Điều khoản thi hành

Việc ban hành Thông tư số 42 góp phần quan trọng trong việc xây dựng, tạo lập khung khổ pháp lý toàn diện trong lĩnh vực phòng vệ thương mại. Khi được triển khai, Thông tư số 42 sẽ bổ sung những khoảng trống pháp lý hiện hành, tạo thuận lợi cho Việt Nam trong việc phát triển ngành chống bán phá giá, phòng vệ thương mại.

Các doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu nên đặc biệt chú ý đến các sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 42 để bảo đảm việc thực thi các quy định về phòng vệ thương mại đúng pháp luật, đạt hiệu quả, chất lượng, góp phần hữu hiệu vào công cuộc đấu tranh phòng, chống, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng vệ thương mại.

Thông tư số 42 sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 02 năm 2024.

Nội dung Thông tư có thể được tải về tại đây.

Liên hệ với công ty Luật ASL LAW để được hướng dẫn về Chống Bán Phá giá Và Phòng Vệ Thương Mại.

BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
Công ty Luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty Luật ASL LAW***
Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat