Trong vụ việc này giúp các bên có những bài học quan trọng về vấn đề ký kết hợp đồng giữa tác giả tác phẩm và người đầu tư. Thực tế cho thấy nhiều bên tự tạo ra rủi ro pháp lý trong tương lai bởi hợp đồng ký kết lỏng lẻo, không quy định chặt nghĩa vụ của các bên. Nhiều lúc hợp đồng giữa hai bên chỉ là mộ trang giấy. Đây chính là nguyên nhân khi xảy ra tranh chấp, cả tác giả và nhà đầu tư đều coi mình đúng và tiến hành mọi biện pháp để bảo vệ cái đúng của mình.

Vụ Tuần Châu và Đạo diễn Việt Tú: vấn đề pháp lý

Luật sư Phạm Duy Khương trả lời VTV2 trong chương trình Kinh Doanh và Pháp Luật về những vấn đề pháp lý xung quanh vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ Tuần Châu Hà Nội và Đạo diễn Việt Tú.

Luật sư Phạm Duy Khương trả lời VTV về vấn đề góc độ pháp lý liên quan đến vụ việc Tuần Châu hà Nội và Đạo diễn Việt Tú
Luật sư Phạm Duy Khương, giám đốc công ty luật ASL LAW, trả lời VTV về vấn đề góc độ pháp lý liên quan đến vụ việc Tuần Châu hà Nội và Đạo diễn Việt Tú

 

Trong vụ việc này giúp các bên có những bài học quan trọng về vấn đề ký kết hợp đồng giữa tác giả tác phẩm và người đầu tư. Thực tế cho thấy nhiều bên tự tạo ra rủi ro pháp lý trong tương lai bởi hợp đồng ký kết lỏng lẻo, không quy định chặt nghĩa vụ của các bên. Nhiều lúc hợp đồng giữa hai bên chỉ là mộ trang giấy. Đây chính là nguyên nhân khi xảy ra tranh chấp, cả tác giả và nhà đầu tư đều coi mình đúng và tiến hành mọi biện pháp để bảo vệ cái đúng của mình.
Trong vụ việc này giúp các bên có những bài học quan trọng về vấn đề ký kết hợp đồng giữa tác giả tác phẩm và người đầu tư. Thực tế cho thấy nhiều bên tự tạo ra rủi ro pháp lý trong tương lai bởi hợp đồng ký kết lỏng lẻo, không quy định chặt nghĩa vụ của các bên. Nhiều lúc hợp đồng giữa hai bên chỉ là mộ trang giấy. Đây chính là nguyên nhân khi xảy ra tranh chấp, cả tác giả và nhà đầu tư đều coi mình đúng và tiến hành mọi biện pháp để bảo vệ cái đúng của mình.

 

Luật sư Phạm Duy Khương và luật sư Trương Anh Tú trao đổi về khía cạnh pháp lý xung quanh vụ việc giữa Tuần Châu hà Nội và Đạo diễn Việt Tú cũng như những lưu ý khi ký kết hợp đồng giữa tác giả và chủ đầu tư
Luật sư Phạm Duy Khương và luật sư Trương Anh Tú trao đổi về khía cạnh pháp lý xung quanh vụ việc giữa Tuần Châu hà Nội và Đạo diễn Việt Tú cũng như những lưu ý khi ký kết hợp đồng giữa tác giả và chủ đầu tư.

 

Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn nêu quan điểm pháp lý xung quanh vụ việc tranh chấp Thủa ấy xứ Đoài và Tinh Hoa Bắc Bộ
Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn nêu quan điểm pháp lý xung quanh vụ việc tranh chấp Thủa ấy xứ Đoài và Tinh Hoa Bắc Bộ
Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat