Bộ Công Thương ra quyết định rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP MAP nhập khẩu, biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP MAP nhập khẩu, sản phẩm phân bón DAP MAP nhập khẩu, Rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP MAP nhập khẩu

(Việt Nam) Bộ Công Thương ra quyết định rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

(Việt Nam) Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-BCT vào ngày 28/1/2022 về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu sau một thời gian dài thẩm định hồ sơ.

Vào ngày 2/3/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00 trong 2 năm

Sau 2 năm, vào ngày 3/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Ngày 20/10/2021, Cục Phòng vệ thương mại đã đưa ra Thông báo số 24/TB-PVTM, đăng tải công khai trên website của Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) và Bộ Công Thương, về việc tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu (theo điều 69 Nghị định 10/2018/NĐ-CP).

Bộ Công Thương ra quyết định rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP MAP nhập khẩu
Bộ Công Thương ra quyết định rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP MAP nhập khẩu

Ngày 19/11/2021, Cục PVTM nhận được Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam. Ngày 1/12/2021, Cục PVTM có Công văn số 961/PVTM-P2 đề nghị Bên yêu cầu bổ sung Hồ sơ và đến cuối tháng 12, vào ngày 29/12/2021, Cục PVTM đã nhận được các thông tin bổ sung của Bên yêu cầu. Sau đó, vao ngày 31/12/2021, Cục PVTM ban hành Công văn số 1046/PVTM-P2 về việc xác nhận Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Sau khi thẩm định kĩ càng Hồ sơ và xác định các thông tin trong Hồ sơ đều hợp lệ, ngày 28/1/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

Thời hạn điều tra rà soát cuối kỳ là không quá 6 tháng kể từ ngày có Quyết định rà soát (Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 96 Luật Quản lý ngoại thương). Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, có thể gia hạn một lần thời hạn điều tra rà soát nhưng không quá 6 tháng.

Cục PVTM khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ việc đăng ký với Cơ quan điều tra để trở thành Bên liên quan.

Khi trở thành Bên liên quan, các tổ chức, cá nhân đó sẽ được tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình điều tra, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến việc hàng hóa thuộc đối tượng rà soát.

Dựa trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ cân nhắc ý kiến của tất cả các Bên liên quan một cách khách quan trong quá trình điều tra.

Quyết định 117/QĐ-BCT có thể được tải về tại đây.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về Chống Bán Phá giá Và Phòng Vệ Thương Mại.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat