Việt Nam ban hành bản câu hỏi điều tra trong vụ việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam, Việt Nam ban hành bản câu hỏi điều tra trong vụ việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài , bản câu hỏi điều tra trong vụ việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam, rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam, biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam,

Việt Nam ban hành bản câu hỏi điều tra trong vụ việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam

Cơ quan điều tra, Bộ Công Thương Việt Nam mới đây đã ban hành Bản câu hỏi điều tra cho các Bên liên quan trong vụ việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam theo Quyết định số 2323/QĐ-BCT ban hành ngày 4 tháng 11 năm 2022.

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1726/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 918/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, căn cứ Điều 69 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam có Thông báo số 13/TB-PVTM về việc tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu. Thông báo về việc tiếp nhận trước đó đã được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ và Cục Phòng vệ thương mại ngày 14 tháng 7 năm 2022.

Ngày 26 tháng 10 năm 2022, các bên liên quan đã bổ sung thông tin đầy đủ và hợp lệ trong Hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ theo đề nghị của Cơ quan điều tra.

Ngày 04 tháng 11 năm 2022, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành Quyết định số 2323/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Thời hạn điều tra rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ là không quá 06 tháng kể từ ngày có Quyết định rà soát theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 96 Luật Quản lý ngoại thương.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, Cơ quan điều tra đã ban hành Bản câu hỏi trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định rà soát. Bản câu hỏi điều tra được đăng công khai tại trang thông tin của Cục Phòng vệ thương mại và Bộ Công Thương.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, các bên nhận được bản câu hỏi phải gửi bản trả lời đầy đủ cho Cơ quan điều tra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản câu hỏi điều tra rà soát. Qua đó, hạn chót để nhận bản câu hỏi là trước 17h00 ngày 15 tháng 12 năm 2022 (Tròn 30 ngày và thêm 7 ngày mặc định để các bên liên quan nhận được bản câu hỏi theo như quy định tại khoản 3 Điều 57 Nghị định 10/2018/NĐ-CP).

Bản câu hỏi dành cho nhà sản xuất có thể được tải về tại đây.

Bản câu hỏi dành cho nhà nhập khẩu có thể được tải về tại đây.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về Chống Bán Phá giá Và Phòng Vệ Thương Mại.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat