Thông tin cơ bản về trái phiếu tại Việt Nam, Thông tin cơ bản về trái phiếu, Các loại trái phiếu, trái phiếu

Thông tin cơ bản về trái phiếu tại Việt Nam

Mọi người thường nghe đến từ trái phiếu hoặc cổ phiếu trong các ngân hàng hoặc sàn giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, không phải công dân nào cũng hiểu trái phiếu là gì cũng như các quy định xung quanh trái phiếu. Trái phiếu và cổ phiếu có giống nhau không? Sự khác biệt là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê rõ ràng mọi thông tin cơ bản về trái phiếu tại Việt Nam.

Thông tin cơ bản về trái phiếu

Trái phiếu là một trong những công cụ chứng khoán phổ biến nhất trên thế giới. Trái phiếu được coi là một hình thức thu hồi vốn ổn định, đa dạng hóa danh mục đầu tư và các lợi ích đầu tư khác.

Trái phiếu và Cổ phiếu đều là hình thức đầu tư chứng khoán phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, hai khái niệm này lại có sự khác nhau về bản chất.

Trái phiếu thực chất là một khoản vay có kỳ hạn, trong đó trái chủ cho nhà phát hành trái phiếu vay trong một thời hạn xác định và với một mức lãi suất xác định.

Người phát hành trái phiếu có thể là một doanh nghiệp (trái phiếu doanh nghiệp), một tổ chức chính phủ như Kho bạc Nhà nước (trái phiếu Kho bạc), hoặc chính phủ (trái phiếu chính phủ).

Thông tin cơ bản về trái phiếu tại Việt Nam
Thông tin cơ bản về trái phiếu tại Việt Nam

Mặt khác, người mua trái phiếu có thể là cá nhân, doanh nghiệp hoặc chính phủ. Khi mua trái phiếu, người mua trái phiếu sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về kết quả sử dụng vốn vay của nhà phát hành trái phiếu.

Theo đó, dù kinh doanh thành công hay không sử dụng tiền vay, Trái chủ sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, và nếu doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản, doanh nghiệp phải thanh toán cho Trái chủ trước, sau đó mới phân phối cho Cổ đông.

Các loại trái phiếu

Việc phân loại trái phiếu có thể dựa trên các đặc điểm khác nhau như lợi tức, nhà phát hành, hình thức, bản chất của trái phiếu, khả năng bảo đảm thanh toán.

Về lợi tức, có 3 loại trái phiếu:

 • Trái phiếu có lãi suất thay đổi (lãi suất thả nổi): Là loại trái phiếu mà sẽ có lợi tức khác nhau được trả trong các kỳ hạn khác nhau.
 • Trái phiếu lãi suất bằng không: Trái phiếu mà người mua không nhận được lãi suất. Tuy nhiên, người mua có thể mua trái phiếu này với mệnh giá thấp hơn và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đáo hạn theo quy định.
 • Trái phiếu có lãi suất cố định: Là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) cố định trên mệnh giá.

Về đối tượng phát hành, có trái phiếu Doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ.

 • Trái phiếu Doanh nghiệp là trái phiếu do các công ty (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn) hoặc các định chế tài chính có nhu cầu huy động vốn cho hoạt động kinh doanh.
 • Trái phiếu Chính phủ là loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành để huy động vốn trung và dài hạn cho chính phủ. Trái phiếu Chính phủ Việt Nam có ba loại: Tín phiếu Kho bạc, Trái phiếu Kho bạc và Công trái xây dựng Tổ quốc.

Về mức độ bảo đảm thanh toán của tổ chức phát hành, có 2 loại: Trái phiếu có bảo đảm và trái phiếu không có bảo đảm.

 • Trái phiếu có bảo đảm: Là loại trái phiếu trong đó nhà phát hành sử dụng một tài sản có giá trị làm bảo đảm cho đợt phát hành. Khi công ty phát hành mất khả năng thanh toán, trái chủ có quyền thu và bán tài sản đó để thu hồi số tiền mà công ty phát hành nợ.
 • Trái phiếu không có bảo đảm: Là loại trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm mà chỉ được bảo đảm bằng uy tín của người phát hành trái phiếu.

Về bản chất của trái phiếu, có 2 loại:

 • Trái phiếu chuyển đổi: Là loại trái phiếu do công ty cổ phần phát hành, cho phép người sở hữu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty phát hành theo các điều kiện quy định trong phương án phát hành trái phiếu.
 • Trái phiếu thu hồi: Là loại trái phiếu được phát hành với điều khoản cho phép nhà phát hành mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu đã phát hành trước hạn với một mức giá xác định vào một thời điểm xác định.

Về hình thức trái phiếu, có trái phiếu ghi danh và trái phiếu vô danh:

 • Trái phiếu ghi danh: Là loại trái phiếu có ghi tên người mua trên trái phiếu.
 • Trái phiếu vô danh: Là loại trái phiếu không mang tên người mua.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về tư vấn đầu tư tại Việt Nam và quốc tế.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat