Vương quốc Anh đạt thỏa thuận gia nhập CPTPP

Vương quốc Anh đạt thỏa thuận gia nhập CPTPP, Vương quốc Anh gia nhập CPTPP, Anh đạt thỏa thuận gia nhập CPTPP, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP,

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thông báo công khai rằng Vương quốc Anh đã hoàn tất thỏa thuận đàm phán gia nhập CPTPP và qua đó, sẽ chính thức tham gia CPTPP trong thời gian tới. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat