Việt Nam giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023

Việt Nam giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023, Việt Nam giảm 2% thuế VAT, Việt Nam giảm 2% thuế VAT năm 2023, Nghị định số 44/2023/NĐ-CP,

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Theo đó, từ 1 tháng 7 năm 2023 đến hết năm, thuế VAT đối với một số…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat