Việt Nam công bố quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 – 2030

Việt Nam công bố quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 – 2030

Sau hàng chục bản dự thảo, Việt Nam cuối cùng đã công bố kế hoạch năng lượng quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 hay Quy hoạch điện VIII vào giữa tháng 5. Mặc dù các mục tiêu của Quy hoạch điện VIII có thể mang lại rất hứa hẹn, nhưng vẫn còn nhiều thách…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat