Việt Nam ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc

Việt Nam ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Trung Quốc, Việt Nam ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Thái Lan , Việt Nam ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Việt Nam ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn, kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn,

Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành Quyết định số 1624/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc. Vụ việc điều tra chống bán phá giá…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat