Thay đổi về hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội năm 2023 tại Việt Nam

thay đổi về hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội năm 2023 tại Việt Nam, thay đổi về hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội năm 2023 , thay đổi về hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội tại Việt Nam, hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội năm 2023 tại Việt Nam,

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam ban hành Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của người lao động Việt Nam. Các đối tượng được điều chỉnh tiền lương tháng đóng…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat