Thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá tại Việt Nam

Thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá tại Việt Nam

Việt Nam hiện đã ký kết tổng cộng 15 hiệp định thương mại tự do và hai hiệp định khác dự kiến sẽ được ký kết trong năm tới. Các hiệp định thương mại này đã giảm thiểu đáng kể các khoản thuế quan được áp dụng cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat