Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi và hướng dẫn Luật Đất Đai

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi và hướng dẫn Luật Đất Đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi và bổ sung một số điều hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai. Thông tư này được ban hành ngày 30/06/2021 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/09/2021. Về hồ sơ, thủ tục trong Thông tư 09/2021/TT-BTNMT Một số điểm…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat