Tăng lương hưu tại Việt Nam từ tháng 7 năm 2023

tăng lương hưu tại Việt Nam từ năm 2023, tăng lương hưu tại Việt Nam , Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, lương hưu tại Việt Nam tăng trong năm 2023,

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Chính phủ Việt Nam chính thức ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về chính sách thay đổi lương hưu sau nhiều thời gian bàn luận, góp ý, sửa đổi. Theo đó, từ tháng 7 năm 2023, các đối tượng công dân Việt Nam đã tham gia bảo hiểm xã…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat