Thu tác quyền âm nhạc qua TV ở khách sạn: Dừng thu nhưng chưa dừng tranh cãi

Bản quyền, đào tạo bản quyền

Mặc dù việc thu tiền tác quyền đối với các TV sử dụng trong phòng lưu trú của các khách sạn của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã được Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – VHTT&DL) yêu cầu tạm dừng…

+84982682122
WhatsApp chat