Tác động của chính sách được ban hành đầu năm 2023 đến doanh nghiệp FDI

Tác động của chính sách được ban hành đầu năm 2023 đến doanh nghiệp FDI

Năm 2022 đánh dấu thời điểm nền kinh tế Việt Nam được phục hồi sau đại dịch Covid-19, với điểm sáng là các chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (“FDI”) về thuế, phí cũng như các chính sách hỗ…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat