Sửa đổi Luật Đầu tư và Kinh doanh tại Việt Nam

Sửa đổi Luật Đầu tư và Kinh doanh tại Việt Nam

Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua một loạt các sửa đổi (“Sửa đổi”) do Chính phủ đề xuất nhằm cải thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, Luật sửa…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat