EU gia hạn áp dụng hạn ngạch thuế quan (tự vệ) 8 nhóm sản phẩm thép của Việt Nam

EU gia hạn áp dụng hạn ngạch thuế quan 8 nhóm sản phẩm thép của Việt Nam, EU áp dụng hạn ngạch thuế quan sản phẩm thép của Việt Nam, hạn ngạch thuế quan 8 nhóm sản phẩm thép của Việt Nam, sản phẩm thép của Việt Nam bị EU áp dụng biện pháp tự vệ,

Ngày 2 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Tự vệ (Committee on Safeguards) thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thông báo rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục gia hạn biện pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu theo hình thức hạn ngạch thuế quan (TRQs) tới Việt Nam và…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat