Việt Nam ban hành Kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ điều tra sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic làm từ các polyme từ propylen

Việt Nam ban hành Kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ điều tra sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic làm từ các polyme từ propylen, Quyết định số 197/QĐ-BCT, Việt Nam rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic làm từ các polyme từ propylen, điều tra sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic làm từ các polyme từ propylen tại Việt Nam,

Ngày 02 tháng 6 năm 2023, Bộ Công Thương Việt Nam đã ban hành Quyết định 1317/QĐ-BCT về kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ…

Contact Me on Zalo
+84945073866
WhatsApp chat