Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian xem xét khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian xem xét khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian xem xét khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại , Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian xem xét khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam, tiếp tục gia hạn thời gian xem xét khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam, sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam,

Ngày 11 tháng 7 năm 2022, Hoa Kỳ đã ra thông báo chính thức về việc tiếp tục gia hạn thời gian xem xét khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam đến ngày 28 tháng 7 năm…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat