Việt Nam khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp điện gió Trung Quốc

Việt Nam khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp điện gió Trung Quốc, điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp điện gió Trung Quốc, Việt Nam khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp điện gió, chống bán phá giá sản phẩm tháp điện gió Trung Quốc,

Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành Quyết định số 2494/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp điện gió từ Trung Quốc. Các sản phẩm điều tra được phân loại theo các mã HS: 7308.20.11 và 7308.20.19. Trong…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat