Đơn giản hóa quy trình xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Đơn giản hóa quy trình xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Bài viết đã được đăng tải trên website của Báo Đầu tư) Để người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam, người sử dụng lao động và người lao động sẽ phải tuân thủ các quy định về việc cấp giấy phép lao động. Pháp luật Việt Nam đã có các quy định…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat