Giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến quy hoạch

hình thức chỉ định thầu, Luật Quy hoạch, Quy hoạch sản phẩm và ngành, Giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến Luật Quy hoạch

Kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực vào năm 2019, đây là công cụ hữu hiệu để Việt Nam tiến hành các hoạt động phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội, cùng với việc sớm ban hành và thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia. Kỳ họp thứ ba…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat