Big Energy mua quyền lợi tham gia trong Hợp đồng dầu khí lô 12WJSC từ Premier Oil Group Limited, Premier Oil Overseas BV

Oil company M&A deal in Vietnam , M&A deal of oil company in Vietnam , ASL LAW supports oil company M&A deal in Vietnam , Big Energy Joint Stock Company share purchase agreements in Vietnam, Big Energy Joint Stock Company share purchase agreements, Vietnam offshore M&A law firm, Vietnam oil M&A law firm, Oil M&A Law firm in Vietnam, Big Energy Joint Stock Company, Big Energy Joint Stock Company signed SPA with with Premier Oil Group Limited and Premier Oil Overseas BV, Vietnam oil M&A deal

(Theo VIR) Công ty Big Energy đã ký kết thương vụ mua bán cổ phần với Premier Oil Group Limited và Premier Oil Overseas BV, các công ty con thuộc sở hữu 100% của Harbour Energy PLC., để mua quyền vận hành và tất cả cổ phần của Premier Oil Overseas BV (POVO) và Premier…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat