Tăng cường cảnh báo sớm liên quan đến vấn đề phòng vệ thương mại tại Việt Nam

Tăng cường cảnh báo sớm liên quan đến vấn đề phòng vệ thương mại

Với những tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với nền kinh tế trên thế giới cũng như những mâu thuẫn thương mại đang ngày càng phức tạp, xu hướng sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại được dự báo là sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện tại, Việt Nam đang là…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat