Ủy ban chống bán phá giá Úc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với hợp chất amoni nitrat nhập khẩu từ Việt Nam

ủy ban chống bán phá giá Úc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với hợp chất amoni nitrat nhập khẩu từ Việt Nam, Úc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với hợp chất amoni nitrat nhập khẩu từ Việt Nam, khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với hợp chất amoni nitrat nhập khẩu từ Việt Nam, điều tra chống bán phá giá đối với hợp chất amoni nitrat nhập khẩu từ Việt Nam, hợp chất amoni nitrat nhập khẩu từ Việt Nam, điều tra chống bán phá giá đối với hợp chất amoni nitrat, chống bán phá giá, bán phá giá, phá giá, điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh, biện pháp phòng vệ thương mại,

Ngày 08/6/2022, Ủy ban chống bán phá giá Úc (ADC) đã ra thông báo về việc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm hợp chất Amoni nitrat có xuất xứ từ Việt Nam, Chile và Lithuania. Dựa trên thông tin từ trang Trademap, Úc trong năm 2021 đã nhập khẩu…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat