Những lưu ý dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư về sở hữu trí tuệ

Những lưu ý dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư về sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ (SHTT) là loại tài sản kinh doanh quan trọng nhưng thường bị các nhà đầu tư, ban lãnh đạo và các bên liên quan của các doanh nghiệp bỏ qua. Sở hữu trí tuệ liên quan đến những tài sản vô hình trong hoạt động kinh doanh và mang lại giá…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat