Việt Nam ban hành Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ tháng 7 năm 2023

Việt Nam ban hành Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ tháng 7 năm 2023, Việt Nam ban hành Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân , Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân,

Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Chính phủ Việt Nam đã ban Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ tháng 7 năm 2023. Trong Nghị định có quy định chi tiết về quyền của chủ thể dữ liệu trong hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân….

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat