Yêu cầu mới đối với giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Yêu cầu mới đối với giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Nghị định 153/2020/NĐ-CP

Ngày 9 tháng 12 năm 2021, Chính phủ và Bộ Tài chính đã công bố việc thực hiện lấy ý kiến toàn văn dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 153/2020/ND-CP (Nghị định 153), quy định về phát hành riêng lẻ và kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong thị trường trong…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat