Đề xuất mức thuế xuất khẩu riêng với từng loại phân bón

Đề xuất mức thuế xuất khẩu riêng với từng loại phân bón

Hiệp hội Phân bón Việt Nam đề xuất, Bộ Tài chính trình Quốc hội sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước được hoàn thuế giá trị gia tăng, cạnh tranh bình đẳng giữa phân bón sản xuất trong nước và phân bón nhập khẩu,…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat