Những rủi ro pháp lý của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động là gì?

Những rủi ro pháp lý của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động là gì

Do nhu cầu cao về trình độ, chuyên môn, kỹ năng, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang có xu hướng sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Người lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động hoặc giấy chứng nhận miễn trừ giấy phép lao động trước khi…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat