Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ về kinh doanh có trách nhiệm

Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ về kinh doanh có trách nhiệm

Nhận thức về kinh doanh có trách nhiệm của các doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, thậm chí một số doanh nghiệp còn nhầm lẫn khái niệm này với trách nhiệm xã hội. ASL LAW tham gia và là diễn giả tại Hội thảo xây dựng và triển khai chính sách thúc đẩy “Thực hành…

Contact Me on Zalo
+84945073866
WhatsApp chat